Samtal

En trygg miljö för en bra relation


Forskning har visat att en mycket viktig aspekt i  professionella samtal är ifall en ömsesidig relation, som utgörs av respekt och tillit, skapas mellan terapeuten och personen som söker hjälp.  


För mig är det mänskliga mötet i centrum. I mitt arbete är det därför avgörande att skapa en trygg miljö i hopp om att du som söker min hjälp ska känna förtroende och våga sätta ord på det som många gånger är svårt att berätta inför en utomstående.


Jag har ett icke-dömande förhållningssätt till dig och det du berättar. Jag anser att inga problem är för små eller obetydliga för att prata om. Jag är mån om att du blir väl omhändertagen den tid du spenderar med mig när det dyker upp svårigheter som kan väcka många olika slags känslor. Det är du som är i centrum och det är dina behov som styr.


En mycket stor del av våra liv handlar om relationer. Vi relaterar till praktiskt taget allting som kommer i vår väg, och det är också i våra relationer som vi många gånger stöter på svårigheter. Den kanske viktigaste relationen är den till oss själva, utan att på något sätt förringa samspelet med andra. Men vem ska du leva med livet ut om inte dig själv? 


Att få tillhöra någon, känna gemenskap, kärlek och tillit är allas vår önskan. Men att leva i relation kan vara svårt och en livslång relation kräver hårt arbete, engagemang och kontinuerligt underhåll, vare sig det gäller relationen till din partner eller andra människor i din närhet. Den största utmaningen är troligtvis den till din partner du lever med dagligen, eftersom vi aldrig blir så sårbara som när vi kommer riktigt nära någon.


Läs mer om individuella samtal (50, 75 eller 90 min) och parsamtal (60 min) nedan.Individuell terapi


Hur mår du egentligen? Lever du det liv du vill ha eller längtar du efter något mer där du känner dig mer tillfredsställd? Anar du att dina livsmönster hindrar dig från att må riktigt bra?


Har du gått igenom något svårt, förlorat någon, tappat lusten eller helt enkelt tröttnat på att aldrig känna dig nöjd?


Undrar du varför dina relationer ser ut som dom gör eller varför du har svårt att hitta en livspartner?


Är du stressad, utmattad och orolig och behöver hjälp för att komma i balans igen?   


Jag möter och stöttar dig precis där du befinner dig i livet. Du får både utrymme till självreflektion och bra verktyg som leder till ökad självinsikt och medvetenhet, förutsättningar för en förändringsprocess. 


I samtalen fokuserar vi på kropp, själ, intellekt och känslor i ett intimt samspel, så att motstridiga krafter kan närma sig varandra och därmed skapa större balans i tillvaron. I varje problem försöker vi se hur det har påverkat dig och vad du behöver för att gå vidare.


På så sätt kan dina motgångar och hinder bli användbara erfarenheter på vägen mot en tillvaro där du blir mer av dig själv, får större acceptans och där du kan utnyttja större kapacitet, förmåga och kraft.

 

Parterapi


Det är oundvikligt att problem uppstår när man lever tätt inpå varandra, och när två människors inre och yttre världar ska förenas kan lätt konflikter uppstå, i synnerhet efter den inledande förälskelsen. Men också efter många bra år kan relationen förändras i takt med att någon partner får andra behov, upptäcker nya sidor hos sig själv som leder till ifrågasättande av parrelationen.    


Om själva ämnet relationer kan vi tala i evighet, men det är ändå genom att leva i relationen som vi kan utmana våra största rädslor, till exempel rädslan att vara oälskad, bli övergiven eller rädslan för närhet. Men för att kunna förändra ett beteende och bryta mönster måste vi först förstå varför vi reagerar som vi gör när vi känner oss hotade.


Har hårda ord, kränkningar eller tystnad blivit dominerande inslag i vardagen och ni har fastnat i en ond cirkel där ingen vågar ta första steget till kontakt?Jag hjälper er att förstå varför er relation ser ut som den gör och varför er längtan efter närhet och tillhörighet istället orsakar det omvända. 


Med hjälp av mina kunskaper i kommunikation och relationsmodeller, dvs. hur vi relaterar till varandra utifrån ett djupliggande historiskt mönster, stöttar jag er att skapa ett sunt beroende till varandra utan att ni förlorar er själva som individer på vägen. 


Att bygga upp en djupare, innerligare och varaktig relation är den mest kärleksfulla gåvan ni kan ge varandra.

Konsultation & Coaching


Har du drabbats av en motgång eller svårighet som du har svårt att ta dig ur? Är du villrådig och står inför något nytt i ditt liv? Behöver du kraft och inspiration till idéer och nya planer? Med ett coachande förhållningssätt stöttar jag dig att se på svårigheten eller företeelsen utifrån ett nytt synsätt. Kanske har du inte tid eller behov av en längre samtalsterapi och då kan ett eller ett par samtal räcka för att få ny motivation.