Lena

Vem är det du möter?


  • Diplomerad Psykosyntesterapeut från en 4-årig utbildning vid PsykosyntesAkademin i Stockholm
  • Auktoriserad RACS Counsellor 
  • Kompletterande utbildning i olika beteendeterapier med fokus på acceptans och självmedkänsla, bl.a. KBT, ACT och CFT 
  • Utbildad i kris och krisstöd
  • Bred erfarenhet från näringslivet där jag arbetat med personalfrågor, rekrytering, utbildning och ledarskap för såväl inhemska som multinationella bolag, bl.a. flygbolag och hotellkedjor
  • Utbildad facköversättare från Surrey University i England med specialitet i change management och utbildning 
  • Fil.kand i humaniora från Stockholms Universitet
  • Stort intresse i livsåskådningsfrågor och människans roll i världenDen avgörande livsvisdom som jag har inhämtat från olika verksamhetsområden handlar om allas önskan att bli sedda, hörda och respekterade. Jag har lärt mig att förändringsarbeten tar tid, och måste få ta tid, vare sig det gäller stora organisationer eller den enskilda människan.


De erfarenheter som jag har införskaffat efter att ha levt och varit verksam i ett flertal länder har berikat mig på många olika sätt, inte minst kulturellt, och bidrar stort till min förståelse för hur vi människor samverkar med oss själva och andra. För mig handlar det lika mycket om att acceptera vilka vi är som att inleda en förändringsprocess - en process som fortgår hela livet.


Inom mig bor det liv jag har fått som gåva och som jag försöker förvalta efter bästa förmåga. Den inneboende kapacitet och förmåga till kärlek och vilja som jag har utforskat med hjälp av psykosyntesen och personliga erfarenheter finns i mig varje dag dygnet runt. Det är mitt ansvar att fortsätta att utveckla dessa gåvor.