Integritetspolicy

Lena Johansson

SAMTALSTERAPI

Stockholm & Solna

+46 709 606189

INTEGRITETSPOLICY


Lena Johansson Samtalsterapi tar i kommunikationen med dig emot personuppgifter, såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer och adress och lagrar dem. Inga personnummer registreras. Personuppgifterna används för att kommunicera med dig och skicka information till dig.


Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part och dina uppgifter som behandlas skyddas med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Inga personuppgifter sparas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Du kan vid var tid begära att bli borttagen från utskick av eventuell information.


Lena Johansson

DIPL. PSYKOSYNTESTERAPEUT, COUNSELLOR & COACH


Upplandsgatan 38, 4 tr, 113 28 Stockholm

© Copyright. 2003-2019 Lena Johansson. All Rights Reserved.